Rada Udziałowca Spółki FAIR

Zadaniem Rady jest zarządzanie sprawami związanymi z pełnieniem przez Uniwersytet Jagielloński roli Udziałowca w Międzynarodowej Spółce FAIR GmbH, działającej pod nazwą "Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami w Europie"- Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR GmbH) na podstawie Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Rada Udziałowca jest powołana na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,ponadto Rektor UJ sprawuje nadzór nad działalnością prac Rady.  

Rada Udziałowca Spółki FAIR funkcjonuje do 31 sierpnia 2016 r. w następującym składzie:

1. prof. dr hab. Zbigniew Majka - Przewodniczący Rady Udziałowca;

2. prof. dr hab. Stanisław Kistryn - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych;

3. prof. dr hab. Andrzej Warczak - Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ; 

4. mgr Teresa Kapcia - Kwestor UJ;

Obsługę administracyjną projektu FAIR zapewnia Biuro Udziałowca międzynarodowej Spółki FAIR:

Biuro Projektu FAIR

Uniwersytet Jagielloński

ul. Stanisława Łojasiewicza 11,

pok. J-1-07, 30-348 Kraków

tel: 12 664 4893