Uniwersytet Jagielloński Udziałowcem w Międzynarodowej Spółce FAIR

Objęcie udziałów w Spółce FAIR przez Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński został mianowany przez Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego na Udziałowca w międzynarodowej Spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Reseach in Europe GmbH), która powstała w celu budowy nowego ośrodka akceleratorowego przeznaczonego do badań w dziedzinie fizyki przy użyciu antyprotonów i jonów. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć naukowych w skali światowej. W przygotowywaniu założeń do projektu FAIR uczestniczyło 2500 naukowców z 44 krajów w tym również z Polski.

 Uniwersytet Jagielloński jest posiadaczem 2.33% udziałów w Spółce FAIR.  Strona polska na mocy podpisanej Konwencji 4 października 2010 roku w Darmstadt zadeklarowała swój wkład do Spółki FAIR w wysokści 23.6 mln euro.

 

Sesja z okazji nabycia udziałów w Spółce FAIR

17 maja w Librarii Collegium Maius UJ odbyła się uroczysta sesja z okazji objęcia roli Udziałowca w Spółce FAIR przez Uniwersytet Jagielloński. Zebranych gości przywitał prof. dr hab. Zbigniew Majka-członek Rady Nadzorczej Spółki FAIR. Następnie głos zabrali: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, dr Beatrix Vierkorn-Rudolph - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki FAIR (Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Federalnej Niemiec), natomiast dr Jacek Gierliński z MNiSW odczytał list w imieniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. Natomiast prof. dr Boris Sharkov, FAIR GmbH Managing Scientific Director, prof. dr Günther Rosner, FAIR GmbH Research and Administrative Managing Director przedstawili aktualny status Spółki FAIR, a także planowany przebieg prac. Mowę końcową wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Majka, Przewodniczący Rady Udziałowca FAIR z ramienia UJ.

 

 http://www.uj.edu.pl/wiadomosci/archiwum-foto-wideo/

Spotkanie AFC FAIR 18-19 maj 2016 r. w Sali Bobrzyńskiego w Collegium Maius.

W dniach 18-19 maja 2016 w sali Bobrzyński w Collegium Maius odbyło się spotkanie AFC FAIR.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z 10 krajów partnerskich (Indie, Finlandia, Francja, Rosja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania), a także członków zarządu spółki. Zostali przywitani przez Prof. Stanisława Kistryna - Prorektora Uj do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych.