Pierwsze umowy

Następstwem Umowy Trójstronnej FAIR- UJ- PWr było zawarcie w grudniu 2013 r. Umowy Dwustronnej PWr-UJ na podstawie współpracy w ramach Krajowego Konsorcjum Femtofizyka w budowie, uruchomianiu i działaniu Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonów i Jonów.

Umowy dotyczą wkładu rzeczowego IKC2.812.5 w postaci systemu bocznikowego SIS100 (lokalne elementy kriogeniczne systemu SIS100).

Podpiano kolejne umowy. W marcu 2015 r. zawarta została Umowa Trójstronną pomiędzy FAIR, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Jagiellońskim. Na podstawie niniejszej umowy Politechnika Gdańska zobowiazała się dostarczyć do Spółki FAIR elektryczny sprzęt badawczy do testów Modułów Dipolowych SIS 100 i wybranych Modułów Kwadrupolowych SIS 100.

Finalizowane są negocjacje wkładu rzeczowego do infrastruktury  eksperymentalnej FAIR z Akademią Górniczo-Hutniczą. Oczekuje się, że realizacja tej umowy rozpocznie się w drugim kwartale 2015 r. Umowa ta dotyczy realizacji zadania w ramach Kolaboracji CBM.

W fazie końcowych ustaleń znajduje się umowa w ramach realizacji polskiego wkładu rzeczowego do infrastruktury FAIR, gdzie Wykonawcą/Dostawcą bedzie Uniwersytet Jagielloński. Umowa ta dotyczy realizacji zadania w ramach Kolaboracji CBM/HADES.

Rozpoczęto negocjacje dotyczace realizacji przez zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego zadania w ramach polskiego wkładu rzeczowego do infrastruktury eksperymentalnej FAIR. Odpowiednia umowa jest w fazie zaawansowanych uzgodnień i dotyczy Kolaboracji CBM.