Polscy Przedstawiciele do FAIR

1. Rada Udziałowca Spółki FAIR

1. Prof. dr hab. Zbigniew Majka (UJ)
E-mail: zbigniew.majka@uj.edu.pl
2. Mateusz Gaczyński (MNiSW)
E-mail: mateusz.gaczynski@mnisw.gov.pl

2. In Kind Review Board (IKRB)

Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (UW)
E-mail: tomasz.matulewicz@fuw.edu.pl