Zespoły tematyczne Krajowego Konsorcjum Femtofizyka

CBM

CBM: dr hab. Andrzej Wieloch (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Seweryn Kowalewski(Uniwersytet Śląski), dr inż. Robert Szczygieł (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr. hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska). Strona CBM

SPARC

SPARC: prof. dr hab. Andrzej Warczak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Marek Pajek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Strona SPARC

NUSTAR

NUSTAR: dr Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), dr hab. Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN). Strona WWW NUSTAR

PANDA

PANDA: prof. dr hab. Piotr Salabura ( Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Antonii Szczurek ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN), prof. dr hab. Bogdan Zwiegliński ( Narodowe Centrum Badań Jądrowych). Strona WWW PANDA                       

BIOMAT

                                BIOMAT: prof. dr hab. Ewa Gudowska - Nowak (Uniwersytet Jagielloński). BIOMAT