Thematic teams of the Consortium

 

CBM

CBM: dr hab. Andrzej wieloch (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Seweryn Kowalewski (Uniwersytet Śląski), dr inż. Robert Szczygieł (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr. hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska).    CBM

 

 

SPAR

SPARC: prof. dr hab. Andrzej Warczak (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Marek Pajek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego).  SPARC

 

 

NUSTAR

NUSTAR: dr Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), dr hab. Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN).  NUSTAR           

 

 

PANDA

PANDA: prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Antonii Szczurek ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN), prof. dr hab. Bogdan Zwiegliński ( Narodowe Centrum Badań Jądrowych). PANDA

 

BIOMAT

                             BIOMAT: prof. dr hab. Ewa Gudowska - Nowak (Uniwersytet                                                                                                         Jagielloński). BIOMAT