Structure

Council of NCF:

 1. Józef Andrzejewski (UŁ)
 2. Robert Szczygieł (AGH)
 3. Maciej Chorowski (PWr)
 4. Adam Maj (IFJ PAN)
 5. Zbigniew Majka (UJ) 
 6. Tomasz Matulewicz (UW)
 7. Marek Pajek (UJK)
 8. Błażej Skoczeń (PK)
 9. Leon Swędrowski (PG)
 10. Ryszard Romaniuk (PW)
 11. Wiktor Zipper (UŚ)
 12. Bogdan Zwiegliński (NCBJ)

Members of NCF:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza
 2. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 4. Politechnika Krakowska
 5. Politechnika Warszawska
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Gdański
 8. Uniwersytet Jagielloński (podmiot koordynujący)
 9. Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 10. Uniwersytet Łódzki
 11. Uniwersytet Śląski
 12. Uniwersytet Warszawski